DESPOTOVAC-Zbog opasnosti da se zubom vremena načeti preostali zidovi trpezarije manastira Manisija kod Despotovca uruše, arheolozi i arhitekte predlažu hitnu i kompletnu obnovu u prvobitnom izgledu trpezarije, jedinstvene po površini od preko 1000 kvadrata, kakve nema među srpskim manastirima. Na svetlo dana,odmah pored trpezarije, isplivalo je novo senzacionalno arheološko otkriće, najveća manastirska peć površine 32 kvadrata.
-Pronalazak manastirske peći je jedinstveno otkriće kod nas. Reč je o peći koja je bila u sastavu kuhinjskog prostora. Ratitet je u veličini peći, jer su u drugim manastrima prečnika tri metra, a ova u Manasiji je u osnovi 7,5 sa 4,5 metra i spada u jedinstvene srednjevekovne arheloške nalaze, ističu arheolozi.
Inače, kao i peć, i manastirska trpezarija je karakteristična po svojoj veličini, orjentaciji i poziciji. Jedna od retkih trpezarija koja je bila smeštena na spratu objekta.
-Približna je veličini manastirske crkve sa dimenzijama 32 sa 17 metara i ovo je u našoj sakralnoj arhitekturi sigurno najveći objekat te namene. Smatramo da je oko 300 ljudi moglo da boravi u trpezariji. S obzirom na veličinu trpezarije i peći smatramo da je tu boravio veći broj ljudi, navode arheolozi.
Manastirska trpezarija bila je dugo izložena atmosferskim uticajima i preostali zidovi počeli su da se obrušavaju, pa su prošle godine započeli restauratorsko-konzervatorski radovima. U idelanim uslovima, uz stabilno finansiranje i obavljena istraživanja, optimistička procena je da bi za dve godine manastirska trpezarija mogla biti potpuno obnovljena, odnosno da ima izgled kao pre šest vekova.
-Reč je o potpunoj obnovi, ne samo zaštiti od spoljnih uticaja, već da manastirska trpezarija dobije funkciju. Prostor je veliki i pruža mogućnosti da recimo u prizemlju bude lapidarijum gde bio bio izložen arheološki materijal, kamena plastika sa crkve, a na spratu bi bila ponovo obnovljena manastirska trpezarija za svečane prilike ili manifestacije, pa čak i koncerte odgovrajućeg muzičkog sadržaja, ističe arhitekta u RZZSK zadužen za restauratosrske radove u manastiru Dragoljub Todorović.
Radovi su izvedeni na južnom i severnom zidu, a ove godine se nastavljaju na istočnom i zapadnom.
-Trpezarija je najveći objekat te namene koji je ikad napravljen u našim manastirima. Obnova će se obavljati u više kampanja, radimo konzervaciju, ali i delimičnu obnovu zidova za koje imamo podatke, tako da radimo rekonstrukciju vrata i prozora na spratu. Istovremeno radimo istraživanja, kako bi u videli mogućnost potpune obnove manastirske trpezarije, jer na duži rok to bi bio jedino način kako bi trpezariju sačuvali od propadanja, dodaje Todorović.
MANASIJU ŠTITI UNESKO
-Obnova manastira Manasija veoma je značajna za Despotovac. Mislim da nema đaka u poslednje dve decenije koji nije, pored Resavske pećine, obišao i manastir Manasiju. Po završetku radova na obnovi 2018 godine, kada se obeležava šest vekova od završetka izgradnje manastira, očekujemo da UNESKO stavi manastir Manasija na listu svetske kulturne baštine, navode u a opštini Despotovac.

DESPOT STEFAN
Sistematska arheološka istraživanja u Manasiji traju od 2005 godine.Svake godine Manasija otkrije neku od svojih tajni,najveća je pronalazak zemnih ostataka Despota Stefana 2006 godine, što je potvrđeno DNK analizom.