RESAVICA- Sindikat radnika JP PEU Resavica saopštio je danas da je kategorično odbijen novi plan ,,vikend reorganizacije”, koji predviđa podelu preduzeća na tri dela i gašenje jamskih rudnika, te zatražio sprovođenje aktuelnog Plana konsolidacije i rada iz 2013. godine usvojenog na Vladi Srbije. Poslovodstvo JP PEU Resavica je reprezentativnim sindikatima dostavilo novi predlog Plana i reorganizacije preduzeća koje predviđa ,,razbijanje” te rudarske kompanije na tri dela. Prvu kategoriju čine rudnici za zatvaranje Vrška Čuka, Jarando i Tadenje, Senjski rudnik, Bogovina i Jasenovac, dok aktuelno preduzeće JP PEU ,,Resavica” zadržava rudnike Štavalj, Soko, Rembas i zatražen je povratak ugostiteljstva Đule i Rembastransa, u trećoj kategoriji za strateško partnerstvo i privatizaciju su Ibarski rudnici-bez jama, Aleksinački rudnici, Lubnica, Poljane i
Ćirikovac.
-Sindikat radnika JP PEU Resavica ne prihvata novi predlog Plana reorganizacije JP PEU Resavica i veoma je razočaran činjenicom da sadašnje Ministarstvo rudarstva i energetike odbacuje veoma stručno, detaljno i sveobuhvatno urađen Plan rada i konsolidacije JP PEU Resavica iz 2013. godine. Na izradi tog plana učestvovali su najementniji rudarski stručnjaci iz cele zemlje, a to je još uvek jedini važeći dokument usvojen na Vladi Republike Srbije krajem 2013. Godine, stoji u saopštenju tog sindikata.
Nezvanične procene govore da je u devet jamskih rudnika u Srbiji višak oko 1.300 od 4.000 zaposlenih. Međutim, ta cifra nije konačna, jer je posle nedavne posete privatizacionog savetnika u najvećoj jami Rembasu utvrđen višak od 450 radnika, uskoro će biti poznati i viškovi u ostalih osam jama.
-Sindikat sumnja u dobre namere tvoraca „vikend reorganizacije“ urađene na brzinu, sa puno nelogičnosti, nepreciznosti i čudnih kriterijuma prilikom razvrstavanja rudnika u tri nova (ne)zavisna društva. Pitamo poslovodstvo JP PEU Resavica da li ima uopšte viziju rada preduzeća s obzirom da svoja stručna mišljenja tako lako menjaju, jer je učestvovalo u izradi i snažno podržalo važeći Plan rada i strateške konsolidacije iz 2013 godine, a sada nude potpuno suprotno, navode sindikalci.
Aktuelni Plan konsolidacije i rada na raniji pregovorima u Ministartsvu energtike i rudarstva nazivan je ,,spiskom lepih želja”, tako da ne iznenađuje zašto njegova realizacije nikada nije odpočela. Ipak, ostaje nelogično zašto se gase jamski rudnici uglja, a u sastav rudnika se vraćaju ugostiteljstvo hotel Đula i transport Rembastrans, kada to nije osnovna delatnost.
-Sindikat zahteva odgovor od Vlade Srbije, koji su razlozi nagle promene politike prema JP PEU Resavica s obzirom da u vladi i dalje sede isti ministri koji su usvojili još važeći Plan Konsolidacije i rada ili je ovo hir pojedinaca koji se stavljaju iznad najvišeg organa vlasti u zemlji, pitaju sindikalci.

Sindikat radnika JP PEU Resavica takođe navodi u saopštenju da bilo kakvi razgovori o reorganizaciji preduzeća nisu mogući dok se predstavnik rudara, ponovo ne vrati u Nadzorni odbor JP PEU Resavica.