JAGODINA- Načelnik < a href="http://bolnicajagodina.rs/odeljenje-ortopedije-i-traumatologije/">Odeljenja ortopedije Opšte bolnice u Jagodini dr Radenko Rubežić potvrdio je da je u proteklih nekoliko dana broj preloma dupliran zbog leda na trotoarima. U proseku ta služba dnevno reši do 10 do 12 preloma i to uglavnom ruku, što je karakteristika povreda na ledu.