RESAVICA –UGOVORI ZA 400 RUDARA

RESAVICA-Ugovore na određeno vreme potpisaće 400 mladih rudara u devet rudnika sa jamskom eksploatacijom uglja JP Resavica, izjavio je predsednik sindikata Nebojša Milenković. To je dogovoreno na sastanku sa ministrom Aleksandrom Antićem. Glavna tema sastanka je bila sudbina mladih rudara koji rade na određeno vreme i kojima je, po novon Zakonu o radu, pretio raskid ugovora, a zaključak je da svi jamski radnici ostaju normalno da rade, ugovori će im biti produženi i neće biti nikakvih otpuštanja.
-Reč je o mladim rudarima koji su dolazili na mesta penzionera u proteklih nekoliko godina. Bez njih rudnici ne bi mogli da funkcionišu. Zbog zabrane zapošljavanja rudnici nisu bili u mogućnosti da ih zaposle na neodređeno vreme, ali imamo obećanje da će svi ostati da rade u rudnicima. Kada prestane važenje Uredbe o zabrani zapošljavanja i na osnovu novog plana rada rudari će dobiti ugovore na neodređeno vreme, rekao je Milenković.
Pored rudara, još 100 zaposlenih u Resavici mogu da očekuju ugovore na određeno vreme. Za slobodna rudarska radna mesta u Resavici konkurs je stalno otvoren, a prijave je do sada poslalo nekoliko hiljada mladih ljudi. Iz tog preduzeća 6 avgusta na Dan rudara u penziju odlazi grupa od 71 radnika.

Pozitivni primeri-Razglednica iz Despotovca – Projekat se realizuje uz pomoć sredstava iz budžeta Opštine Despotovac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *