MINA KOSTIĆ PEVA NOVU GODINU U JAGODINI ZA MANJE OD 700 HILJADA DINARA

JAGODINA-Za ,,usluge izvođenja koncerta Mine Kostić sa pratećim orkestrom u novogodišnjoj noći” na centralnom gradskom trgu u Jagodini, Kulturni centar izdvojiće 700 hiljada dinara plus PDV, stoji u Odluci o ugovoru, kome je predhodila javna nabavka. Inače, pregovarački postupak je obavljen bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, jer kako stoji u ugovoru ,,nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač”. Iz jagodisnkog Kulturnog centra su saopštili su da će koncert biti organizovan za cenu manju od 700 hiljada dinara, jer agencija koja radi taj posao nije u sistemu PDV. 

U obrazloženju je navedeno da je Kulturni centar 9. decembra doneo Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda,  za javnu nabavku Usluga izvođenja koncerta Mine Kostić sa pratećim orkestrom za doček Nove 2017. Godine. Reč je o uslugama u oblasti rekreacije, kulture i sporta. Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je jedna ponuda.

-Nakon sprovedenog otvaranja ponuda i sprovedenog postupka pregovaranja Komisija za javne nabavke je pristupila stručnoj oceni ponuda i sačinila izveštaj o istom u kome je konstatovala da procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 700.000,00 dinara,stoji u ugovoru i dalje se navodi da je vrsta postupka: pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, kao i da su razlozi za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda zbog tehničkih,odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava.

Rok za dostavljanje ponuda bio je 20. decembar.

Živeli! Srećna nova 2017 godina!!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *