JAGODINA-Predsednik Lovačkog saveza Srbije Dragan Šormaz na sastanku sa predstavnicima lovačkih udruženja u Pomoravlju i predsednikom Lovnog okruga Aleksandrom Miladinovićem u Jagodini, izjavio  da je završena radna verzija novog Zakona o lovstvu i divljači i da će se posle izbora naći pred poslanicima u skupštini. Predhodni je usvojen 2010. godine.

-Radna verzija novog zakona je završena i biće upućena Vladi Srbije i da se će ubrzo, posle završetka izbora, naći pred poslanicima.  Učestvovali smo aktivno u radu na novoj vezrziji zakona i boljih rešenja. Godinama vršimo  pritisak na Vladu Srbije i Ministarstvo poljoprivrede radi promene postojećeg Zakona o lovstu i divljači koji je izuzetno loš, rekao je Šormaz.

Tradicija lovstva u Srbiji je duga 120 godini i to udruženje ima preko 70.000 članova. Radnom verzijom novog zakona je predviđeno da lovišta budu dodeljena udruženjima na gazdovanje.

-Novim zakonom buće utvrđeno da su lovišta kojima mi gazdujemo naša i da ćemo  njima i dalje gazdovati, da nemamo nikakvu vrstu konkurencije. Sadašnji zakon nikada nije sproveden u smislu zakupa i staranja privatnika o lovištima, jer mi tvrdimo da bi to bilo loše po fond divljači, kada ne postoje udruženja koja gazduju lovištima. Narod i lovci ulažu  vekovima svoj novac u lovišta i ne možete da im dovedete konkurenciju. Mi hranimo, solimo, pojimo, naši su lovno-tehnički objekti, državi sve plaćamo, objasnio je Šormaz.

On je, takođe, najavio da će LSS tražiti da se prihodi od Lovne karte, koje je ,,država uzela 2010. godine“, vrate tom udruženju.

-Lovci novim zakonom traže strožije kazne za one koji ne poštuju zakon, zato što su oni ti koji muče muku sa lovokradicama. Treba i pravosuđe da menja odnos, jer je neverovatno da neko ko je učestvovao u krivolovu prizna kršenje zakona i plati prema oportunitetu kaznu. Takav će to sigurno ponoviti, zaključio je Šormaz