KOPERNIKUSU DRUGU GODINU ZAREDOM SVE PARE IZ MEDIJSKOG BUDŽETA JAGODINE

JAGODINA-Kopernikus RTV Jagodina drugu godinu zaredom dobija kompletan medijski budžet od Grada Jagodina. Naime, sav novac namenjen za medijske projekte kojima se ostvaruje javni interes u Jagodini u visini od 6,8 miliona dinara stručna komisija i rukovodilac projekta namenili su Kopernikusu RTV Jagodina, odnosno za tri medija tog preduzeća radio, televiziju i nedeljnik. Na konkursu je prijavljeno 14 projekata, tri projekta Kopernikus RTV Jagodina su prihvaćeni, dok su ostali projekti odbijeni, jer ,,ne ispunjavaju kriterijume“. Isto se dogodilo i prošle godine kada je Kopernikus RTV Jagodina dobio 7, 2 miliona dinara za tri projekta.Tada su Novinarska i medijska udruženja NUNS, NDNV, Lokal pres i ANEM tražila poništaj rešenja o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta grada Jagodine i ponavljanje javnog konkursa.

-Odlučeno je da svih 7.200.000,00 dinara, namenjenih za sufinansiranje medijskih projekata u 2016. godini, dodeli jednom izdavaču – Kopernikus Radio Televiziji Jagodina d.o.o, i to na osnovu paušalnog i nedovoljno ubedljivog obrazloženja. Postupanjem Grada Jagodine, javni interes u oblasti javnog informisanja u Gradu Jagodina doživeo „dvostruki udarac“, a Zakon o javno informisanju je višestruko prekršen i izigran,stoji u saopštenju novinarskih udruženja od prošle godine. 

-Ovakva odluka, po svemu sudeći, krši i jedno od osnovnih načela Zakona o javnom informisanju i medijima, koje se odnosi na zaštitu medijskog pluralizma i zabrani monopola u oblasti javnog informisanja. Ako već zakon propisuje da je, radi omogućavanja građanima da formiraju sopstveno mišljenje o pojavama, događajima i ličnostima, neophodno obezbediti raznovrsnost izvora informacija i medijskih sadržaja, postavlja se pitanje zašto grad Jagodina sufinasira samo jednog izdavača, odnosno samo jedan izvor i, sudeći po nazivu projekata, sa uniformisanim sadržajima, a samo različitom dinamikom njihovog objavljivanja („Jagodina i Pomoravlje iz dana u dan“, odnosno „Jagodina i Pomoravlje iz nedelje u nedelju“), kaže u saopštenju novinarskih udruženja od prošle godine.

-Na kraju, posebno zabrinjava potpuno paušalno obrazloženje rešenja, te pozivanje na „male ciljne grupe koje bi bile obuhvaćene predloženim projektima“. Koalicija novinarskih i medijskih udruženja podseća da sufinansiranja medijskih projekata upravo treba da bude korektiv komercijalnom finansiranju i njegovoj sveopštoj borbi za rejtinge i tiraže na uštrb pluralizma sadžaja. Važeći Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja zaista pominje ciljne grupe, ali samo u kontekstu stepena uticaja svakog pojedinačnog projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe kojoj je namenjen. Prаvо nа оbаvеštеnоst je pravo svakog građanina, te je svako pozivanje grada Jagodine na pretpostavljenu malobrojnost ciljne grupe kojoj bi neka informacija bila namenjena, kao kriterijum da se ne dodele sredstava na konkursima za sufinansiranje medijskih projekata, diskriminatorski i apsolutno neprihvatljiv, naglašava se u saopštenju novinarskih udruženja od prošle godine.

-Koalicija skreće pažnju javnosti da konkurs u Gradu Jagodini predstavlja potvrdu nastavka negativne prakse „kupovine medijskog uticaja“ zloupotrebom insituta sufinansiranja projekata i zapravo se radi samo o nastavku direktnog finansiranja kroz drugu formu, što je suprotno i zakonu i duhu medijske reforme.

Imajući sve to u vidu, Koalicija apeluje na nadležne u Gradu Jagodini da poništi sporno rešenje, i raspišu i sprovedu novi konkurs, koji će biti u potpunosti u skladu sa odredbama zakona, zaključuje se na kraju prošlogodišnjeg saopštenja  NUNS, NDNV, Lokal pres i ANEM.

NE SAMO DA SE GRADSKI ČELNICI NISU ODAZVALI APELU NOVINARSKIH UDRUŽENJA, VEĆ SU OTIŠLI KORAK DALJE I PONOVILI ISTU STVAR, KOLIKO DA POKAŽU MOĆ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *