RADNO ANGAŽOVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM U VISOKOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI

ĆUPRIJA-Program Javnog rada Nacionalne službe zapošljavanja za radno angažovanje osoba sa invaliditetom za pomoć i podršku studentima Visoke medicinske škole strukovnih studija iz Ćuprije, omogućio bi ovoj visokoškolskoj ustanovi integraciju sa internet bazom podataka Virtuelene biblioteke Srbije, odnosno Centrom za uzajamnu katalogizaciju i lako informisanje studenata iz struke o publikacijama koje su im dostupne u biblioteci ove škole.

Direktor ove škole dr Hristos Aleksopulos, profesor strukovnih studija ističe, da je društveni interes koji će ostvariti ovim javnim radom, na poslovima ažuriranja i formiranja elektronske baze podataka uz radno angažovanje lica sa invaliditetom , dati jasnu poruku da društvo obraća pažnju na njih kako bi stekli potrebno radno iskustvo, prednost za zapošljavanje a lokalnoj sredini smanjenje broja nezaposlenih.

Integracija osoba sa invaliditetom u rad škole je značajan faktor razvoja društva, kaže Aleksopulos. Ovo je prvi put da je VMŠ SS iz Ćuprije konkurisala na projekat NSZ jer će njegovom realizacijom sprovesti program predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić da cela Srbija bude povezana u jedinstveni elektronski sistem, koji će biti dostupan svima kroz formiranje odgovarajuće elektronske baze podataka.

Formiranjem jedinstvene baze knjiga, monografija, časopisa na srpskom i stranim jezicima i završnih radova studenata, omogućiće lako informisanje studenata iz struke o publikacijama koje su im dostupne u biblioteci VMŠ SS u Ćupriji.

Lica angažovana na ovim poslovima i aktivnostima dolaziće samostalno na adresu škole, a ukoliko nisu u mogućnosti do njihovog mesta stanovanja dolaziće školsko vozilo, koje bi ih dovozilo do škole a kasnije vraćalo do mesta stanovanja.

Ovakav program NSZ, naglašava direktor Aleksopulos, i radno angažovanje osoba sa invaliditetom jasna je podrška od strane države i šire društvene zajednice. VMŠ SS iz Ćuprije uključenjem u ovaj projekat osobe sa invaliditetom imaju pravo na rad i budu korisni članovi društva. Ovo je dobar primer saradnje škole i državnih institucija. Sa ovakvom praksom i saradnjom treba i dalje nastaviti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *