PARAĆIN-U toku septembra i oktobra paraćinska organizacija Crvenog krsta podeliće 450 paketa hrane i 450 paketa sredstava za higijenu socijalno ugroženim porodicama koje žive na selu. Istovremeno, sa podelom paketa u selima, oko 500 učenika osnovnih škola, u stanju socijalne potrebe, dobiće od Crvenog krsta školski pribor i set sredstava za higijenu. Pakete je obezbedilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ono je utvrdilo i kriterijume za dodelu paketa, a na osnovu njih su mesne zajednice u saradnji sa Centrom za socijalni rad sačinile spiskove. U toku podele paketa, u nekoliko sela će, sa predstavnicima Crvenog krsta, biti i zdravstveni radnici Doma zdravlja Paraćin, koji će meriti krvni pritisak i šećer u krvi i davati savete građanima. U toku septembra Crveni krst će podeliti pakete hrane i sredstava za higijenu i licima koja su obuhvaćena programom brige o starima.