PARAĆINCI NABAVLJAJU UNIFORME ZA CIVILNU ZAŠTITU

PARAĆIN-Štab za vanredne situacije u Paraćinu doneo je zaključak o nabavci uniformi za pripradnike Jedinice civilne zaštite. Radi opremanja jedinice civilne zaštite biće nabavljeno 20 kompleta, 13 za pripradnike jedinica opšte namene, 2 za komandire odeljenja opšte namene civilne zaštite i 5 rezervnih kompleta. Za nabavku ovih kompleta uniformi sredstva su obezbeđena budžetom opštine Paraćin.

Štab je usvojio Procenu ugroženosti teritorije opštine Paraćin od elementarnih i drugih nesreća, prvu u Srbiji izrađenu po novoj metodologiji i uputio je Opštinskom veću na usvajanje.

Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, predstavlja osnovni dokument stvaranja optimalnog sistema zaštite i spasavanja. Cilj izrade Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća opštine Paraćin je da se identifikuju izvori mogućeg ugrožavanja, sagledaju moguće posledice, potrebe i mogućnosti sprovođenja mera i zadataka zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *