ĆUPRIJA-Reprezentativnu multimedijalnu izložbu slika Nadežde Petrović  (1873-1915), koja je u Muzeju Horeum Margi-Ravno u Ćupriji otvorena pre nedelju dana, do sada je videlo preko 900 posetilaca. Posetioci su imali prilike da vide šest slika velike autorke, panoe na kojima je predstavljena biografija umetnice, audiovizuelnu prezentaciju,  a poseban akcenat je dat na ratno vreme, period njenog ratnog  slikarstava i njenog učestvovanja, kao bolničarke, u ratovima. Izložba je otvorena do  31. oktobra.