JAGODINA-Udruženje raseljenih sa Kosova i Metohije izražava duboku zbrinutost i osuđuje  pokušaj gušenja medija i javne reči milionskim tužbama što je očigledno na primeru tužbe Grada Jagodina protiv mesečnika Moravske vesti i urednika Gorana Jevremovića.

Pozivamo državne organe i nosice državnih funkcija u Srbiji da zaštite jedini nezavisni lokalni medij u Jagodini i novinara. Reč je o tekstu koji govori o trošenju budžetskih para i nema sumnje da se radi o pitanjima od javnog značaja, odnosno da je informisanje javnosti o tome u skladu sa ulogom medija kao čuvara javnog interesa.

Takvo ponašanje lokalne samouprave i moćnika prema lokalnim nezavisnim medijima ima za cilj odvraćanje medija od vršenja funkcije informisanja javnosti, odnosno vršenja funkcije ,,javnog čuvara” koju štampa obavlja u jednom demokratskom društvu. Tako represivno ponašanje ima uticaja ne samo na taj medij i novinara, već i ostalim medijima i novinarima šalje poruku šta ih čeka ukoliko se ,,drznu da pišu o njima”.

To se posebno odnosi na nezavisne lokalne medije, koji imaju ograničen tiraž i objavljuju informacije od javnog značaja lokalnog karaktera.  Zato tužbe kojima se želi ograničiti sloboda izražavanja lokalog medija imaju mnogo veći uticaj. Pozivamo sve poltičare da omoguće nesmetan rad medijima i novinarima, da ih ne proglašavaju neprijateljima, reketašima, ucenjivačima, kao i da ih ne osuđuju, već da u atmosferi dijaloga u 21. veku dođu do spoznaje da su mediji saveznici države i građana na putu ka izgradnji boljeg i pravednijeg društva.

O svemu tome čelinici jagodinske lokalne samouprave treba da razmisle, uvide propuste u proteklom periodu u odnosu na medije i novinare, te okrenu novi list u tim odnosima, jer mediji i novinari nisu i ne mogu da budu zloupotrebljavani kao sredstvo za održavanje na vlasti. Svako ko je to pokušao nije dobro prošao.