BIOSKA

Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla

U centralnom delu sela, u dolinskom proširenju reke Đetinje, ispod krečnjačkog odseka pored Suvovrela, nalazi se rujanska crkva. Pouzdano se zna da je gradnja hrama započeta 1898. godine, po odobrenom projektu u Ministarstvu građevina i pogodbom s preduzimačem da ceo posao obavi za 6.500 dinara. Izgrađena je od kamena i opeke.

Crkva je pravougaona građevina, bez priprate, s naosom koji ima tri traveja malih dimenzija. Na istoku se završava apsidom, koja ima širinu naosa. U severnom i južnom zidu s obe strane oltara su pevnice, polukruznih udubljenja. Krov je dvoslivan, s pravilno urađenim svodom.

Ikonostas je od veštačkog mermera. Zidovi su oslikani freskama, radio ih je slikar Janko Brašić iz Oparića, 1962. godine.

Crkva u Biosci dugo je opsluživala i susedna sela Sljivovicu i Kremna, a u njoj su činodejstvovali sveštenici iz čuvene svešteničke porodice Zaharica.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *