Crkva Rođenja Svetog Jovana Krstitelja

Današnja crkva u Negbini sazidana je na temeljima starog hrama, u vremenu između 1936. do 1940. godine. Posvećena je rođenju svetog Jovana Krstitelja.

U letopisu negbinske crkve piše da je stara bogomolja sagrađena 1879. godine. Zbog sukoba parohijana oko mesta izgradnje crkve bilo je dosta problema, tako da su te nesuglasice uticale i na izgradnju crkve. Kada su se najzad ujedinili, našli su izvođača radova Mitu Đenica, rodom iz Negbine, a živeo je u Valjevu. U letopisu piše da se izvođač radova nije baš najbolje poneo prema poslu i da je bilo dosta propusta i grešaka. Iz tih razloga bili su primorani negbinski parohijani da sagrade novu crkvu na temeljima stare. Izvođač radova je Simeun Franović iz Crikvenice  u Primorju. Aprila 1936. osvećen je početak radova, a 1940. godine sveštenici Zlatibora obavili su prvo bogosluženje u današnjoj crkvi.

Crkva je sagrađena od kamena, na krstastoj osnovi sa trostranom apsidom i paraklisima. Na vrhu je šestougaona kupola, smeštena na kockastom postolju pomoću pandantifa. Zapadna strana crkve ima trem oslonjen na dva stuba i polukružno zasveden, a veličina odgovara širini portala na hramu. Svojim oblikom, lepotom i skladom hram pleni svačiji pogled. Ikonostas je od drveta i ukrašen je svim ikonama predviđenim za ikonostas. U hramu se čuva jedna sinđelija iz 1740. godine.

Opravka crkve,izgradnja sale-trpeze, zvonika i dovršenje parohijskog doma urađeno je 1993. godine.