Crkva Sabora Svetog Arhangela Gavrila

Na istočnoj padini površi Ponikava, u jednoj uvali, podignuta je 1821. godine crkva u Staparima. U to vreme prostranu crkvenu parohiju, pored Stapara, sačinjavali su sela Vrutci, Bioska, Mačkat, Kremna i Šljivovica. Prvi sveštenici koji se pominju da su opsluživali u ovoj crkvi su Sava Trifunović iz Stapara i Filip Zaharić iz Kremana.

Crkva je građena od lomljenog kamena, za razliku od onih u Dobroselici i Gorobilju, koje su građene u isto vreme, ali od brvana. Ova crkva ima osnovu jednobrodne građevine, sa naglašenom polukružnom apsidom na istoku i natkrivenom pripratom na zapadu. Sa južne i severne strane postavljene su, i skromno naglašene, pevnice. Crkva je građena u siromašno vreme, slabim vezivnim materijalom. Do sada je više puta popravljana, pa je i drveni krov od sindre zamenjen limom.

Crkva u Staparima je jedna od retkih seoskih crkava koja ima živopisne zidne freske. Freske, kao i ikone na ikonostasu, radio je Dimitrije Posniković, sredinom XIX veka, u predahu živopisanja crkava u Užicu, Požegi i manastiru Rači. Ikonostas je urađen od drveta i na njemu su prestone ikone.