SVILAJNAC- Radovi na regulaciji reke Resave su i dalje u toku, teku planiranom dinamikom, a prema rečima predsednika opštine Svilajnac Predraga Milanovića predviđeno je da ceo projekat bude završen do kraja 2019. godine.

 

„Projekat podrazumeva regulaciju Resave od ušća u Veliku Moravu do izlaza iz Svilajnca, rade se obale i nasipi i sa leve i sa desne strane reke, što će znatno podići nivo bezbednosti od izlivanja Resave. Radiće se i regulacija u selima Sedlare i Subotica. U Subotici je izgrađen novi most, što je bio preduslov za početak regulacije na tom delu, ovih dana se završava ugovaranje i kreću radovi i na tom delu korita paralelno sa ovim trenutnim radovima u Svilajncu, a u Sedlaru nas očekuju radovi od sledeće godine. Kad budemo to sve završili krajem 2019. godine moći ćemo da kažemo da su sva naseljena mesta bezbedna u narednim godinama“ – izjavio je Milanović i dodao da se ovih dana pokreće još jedan tender za vodotokove drugog reda, koji su u nadležnosti opštine, a za koje su obezbeđena sredstva preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, čime će se i pritoke Resave i potoci regulisati.