PARAĆIN- Evropska banka za obnovu i razvoj (ERDB) i Razvojna agencija Srbije (RAS) predstavili su svoje programe i projekte, dok je preduzetnica Aleksandra Vladisavljević predstavila žensko zeleno preduzetništvo.

– Pričali smo o organskoj proizvodnji, ali kada pričamo o zelenoj ekonomiji, ona postoji u svim sektorima i njeno vreme tek dolazi. Postoje velike šanse, tajs ektor raste i daje puno prilika, od reciklaže, zaštite životne srednine, zelene gradnje, zelene poljoprivrede. Žene su zainteresovane, ali im je potrebna podrška, važne su zadruge i udruživanje, kazale je Aleksandra Vladisavljević i dodala da institucije moraju da počnu da rade svoj posao i da građanin bude u centru interesovanja.

Projekti i programi ERDB i RAS.

– Sva sredstva u ovoj godini smo utrošili. Imamo potpisanih više od 400 ugovora za početnike u biznisu i preko 300 ugovora sa preduzećima koja su unapređivala standarde, uvodili Ce znak ili izlagali na sajmovima. Za sledeću godinu će biti aktuelni programi za unapređenje produktivnosti, mentoring i izlagenje proizvoda na 12 međunarodnih sajmova, kazala je rukovodilac centra za međunarodnu saradnju Ana Žegarac i dodala da su aktuleni programi Ministarstva privrede, odnosno program subvencionisanja nabavke opreme koji je ove godine dostigao 590 miliona dinara i reč o subvencionisanju do 25 odsto vrednosti.

– ERDB organizuje predavanje za mala i srednja preduzeća sa ciljem upoznavanja razvoja preduzeća i mogućnostima. Pružanje finansijske podrške u visini od 10 hiljda evra, rekao je predstavnik Smart konektion Nebojša Ratković.