SVILAJNAC- Danas je počela podela jednokratne pomoći od 5.000 dinara za nabavku ogreva za zimu, za oko 360 korisnika socijalne pomoći, koju je obezbedila opština Svilajnac u saradnji sa Centrom za socijalni rad, a koja će se nastaviti i narednih dana.
Zamenik predsednika opštine Svilajnac Dragana Radević kaže da opština Svilajnac godinama izdvaja sredstva za razne programe iz oblasti socijalne zaštite.
-Osim ove pomoći za nabavku ogreva, pomogli smo roditeljima da nabave i školski pribor, obezbeđuje se i besplatni prevoz za učenike i osnovnih i srednjih škola iz socijalno ugroženih porodica, pri kraju je projekat koji će da reši stambeno pitanje za 12 Romskih porodica u saradnji sa organizacijom Help, zatim preko Komesarijata za izbegla i raseljena lica se realizuju programi koji pružaju pomoć izbeglim i raseljenim licima sa prebivalištem na teritoriji opštine Svilajnac, kao što je otkup seoskih domaćinstava, izgradnja stambenih jedinica, paketi građevinskom materijala i slično… Odgovorna socijalna politika mora u prvi plan da stavi potrebe ljudi koji su u stanju socijalne potrebe i da aktivno radi na stvaranju boljih uslova za život za sve građane, kazala je Dragana Radević.