DESPOTOVAC- Krajem prošle nedelje počeli su radovi na realizaciji projekta dogradnje i rekonstrukcije Doma zdravlja „Despotovac“ u vrednosti od oko 260 miliona dinara. Radove finansira Vlada Republike Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Očekuje se da će radovi trajati narednih godinu dana.  Projektom je predviđeno uvođenje novih prostorija u vidu soba za timske sestre koje se nalaze između dve ordinacije i imaju direktu povezanost sa čekaonicama u hodniku, a sve u cilju poboljšanja komunikacije na relaciji pacijent-sestra-doktor. Novoprojektno stanje podrazumeva i racionalizovanje postojećih odeljenja, tačnije trenutnih korisnih površina unutar objekta. Za potrebe Hitne službe planirana je dogradnja jednog dela zgrade u sklopu čega će biti izgrađen i panoramski lift. U okviru rekonstrukcije objekta izvšiće se i kompletna zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije, unapređenje termičkog omotača, zamena krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, kao i kompletno nova fasada i olučne vertikale. Po završetku rekonstrukcije centralne zgrade u planu je i rekonstrukcija Stacionara.

Objekat je izgrađen sedamdesetih godina prošlog veka, a dogradnja izvršena deceniju kasnije, trenutno je u veoma lošem stanju. Cilj projekta je da se adekvatno odgovori promenama i novim zahtevima nastalim u sistemu funkcionisanja zdravstva ali i da se saniraju oštećenja nastala usled dotrajalosti objekta. Zatečeno stanje iziskuje poboljšanje vertikalne i horizontalne komunikacije, unapređenje njegove pristupačnosti osobama sa invaliditetom i dogradnju objekta za potrebe hitne službe, prvenstveno nesmetani prilaz sanitetskim vozilom.