REKOVAC- Ministarstvo omladine i sporta finansiralo je sa 2,6 miliona dinara rekonstrukciju sportskog igrališta u Rekovcu. Reč je o višenameskom terenu koji će moći da se koristi za više sportskih disciplina. Pored terena i zaštitnih mreža, rekonstruisane su i tribine.