JAGODINA- Gradska uprava grada Jagodina raspisala je javnu nabavku za rušenje  Velike sale Kulturnog centra Svetozar Marković i danas je preduzeće PR KOL-KOP iz Jagodine počelo radove vredne 3.490.277 dinara bez PDV.

U konkursnoj dokumentaciji stoji da se radovi izvode na osnovu Rešenja građevinskog inspektora br.356-314/18-06 od 08.10.2018. godine. Rok za završetak radova je najviše 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Ruši se objekat  Velike bioskopska sale Kulturnog centra „Svetozar Marković“, dimenzija u osnovi objekta 47,90 metara x 18,80 metara, spratnosti Po+P u Jagodini u ul. Kneginje Milice  br.25., na kp.br.3839/1 KO Jagodina.

Još pre desetak godina aktuelna vlast obećala je javno podizanje Velike pozorišne sale, usledila je tišina, da bi direktor umetničkog programa Kulturnog centra Dobrica Milićević pred izbore 2016. godine nešto slično ponovio. Bilo je reči o nadziđavanju postojećeg objekta sa stambenim delom na više spratova. Međutim, sada je očigledno prevagnula neka druga ideja, pa građanima preostaje da se iznenade sa ,,orginalnom” kreativnošću ovdašnjih arhitekata i investitora. U svakom slučaju sve je bolje od rugla u koje potonula ta zgrada i centar grada, računajući hotel Jagodinu.