PARAĆIN- Fondaciji ,,Aleksandra Sonja Tonković” nagradila je stipendijama 14 taletovanih učenika paraćinskih škola za uspehe na takmičenjima. U protekli 9 godina čak 61 stipendija pripala je učenicima paraćinske Gimnazije, a ovog puta 9. učenika te škole je nagrađeno.