PARAĆIN- U Paraćinu je održana javna rasprava o temama konkursnog sufinansiranja i medijskih sadržaja u 2019. godini. Iznet je stav da u oblasti brige o starima treba posvetiti veću pažnji nasilju u porodici nad starima, kao i da se dodaju teme zaštite životne sredine.

– Primarna svrha budžetske podrške projektnim aktivnostima je da se građaniam omogući pravo na istinito, potpuno,pravovremeno i nepristrasno informisanje. Cilj je  utdrđivanje modela javnog interesa je omogućavanje da građani budu informisani o temama od javnog interesa i obezbedimo uslove za transparenstno i odgovorno trošenje novca namenjnog javnog informisanju.  Projekti treba da obuhvataju više tema od podsticanja preduzetništva mladih, razvoja turizma, razvoja obrazovanja, podsticanja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja sporta i fizičke kulture, unapređivanja zaštite zdravlja građana, a posebno dece i omladine, unapređivanja brige o starima, unapređivanja brige o osobama sa invaliditetom, unapređivanja rodne ravnopravnosti i ostalim medijskim sadržajima koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama iz svih oblasti života, bez diskriminacije, rekao je Miloš Đurđević.

Predlozi su upućeni Opštinskom veću.