ĆUPRIJA- Kabinet predsednika Opštine Ćuprija  Ninoslava Erića saopštio je da je Javno preduzeće  „Putevi Srbije“ raspisalo Poziv za podnošenje ponuda za izradu Idejnog projekta sa studijom opravdanosti izgradnje mosta preko reke Velike Morave i pristupnih saobraćajnica u Ćupriji.

U pozivu za ovu javnu nabavku stoji da je rok za podnošenje ponuda ističe u petak, 22. februara, a da će javno otvaranje ponuda biti izvršeno istog dana u prostorijama JP „Putevi Srbije“ u Beogradu, stoji u saopštenju.

– Lokalna samouprava u prethodnom periodu intenzivno je radila na tome da se krene u izradu ovog projekta koji je sada i zvanično u budžetu JP „Putevi Srbije“. Opština Ćuprija je već završila Plan detaljne regulacije gradskog naselja Ćuprija, što je bio jedan od uslova da se počne sa izradom projektno-tehničke dokumentacije za novi most, rekao je Ninoslav Erić, predsednik Opštine Ćuprija.

Predsednik Erić je još jednom iskazao uverenje da će izgradnja novog mosta na Velikoj Moravi, koji će imati nemerljiv uticaj na razvoj Ćuprije, početi 2020. godine.

Inače, gvozdeni most na Moravi kod Ćuprije izgrađen je pre punih 88 godina i predstavlja „usko grlo“ na regionalnom putu Jagodina-Ćuprija-Paraćin, saobraćajnici koja predstavlja i alternativni pravac na Koridoru 10.