BEOGRAD- Agencija za licenciranje stečajnih upranika obajvila je danas da je Odbor poverilaca prihvatio ponudi jagodinskog preduzeća Xtrade od 50 miliona dinara za prodaju Jagodinske pivare. Imovina te pivare bila je procenjena na 711 miliona dinara i do sada je pokušano 6  prodaja. Najveći poverilac bila je država za neplaćene poreze i akcize. Nije poznato da li je kupac nastaviti proizvodnju piva ili će lokaciju iskoristiti za gradnju stambenih zgrada što je jedna od delatnosti kojom se bavi.

Prenosimo saopštenje Agencije u celosti:

Dana 18.02.2019. godine, održana je prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica JAGODINSKA PIVARA-FABRIKA SLADA, PIVA, KVASCA I BEZALKOHOLNIH PIĆA, JAGODINA u stečaju, Jagodina, metodom javnog prikupljanja ponuda. Za prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica dostavljena je jedna ponuda, ponuđača PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU X-TRADE DOO JAGODINA, Slovenski put bb, MB: 17298216, PIB: 101154376. Kako je ponuda bila manja od 50% procenjene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog licaista je upućena na odluku odboru poverilaca.

Odbor poverilaca doneo je odluku kojom se prihvata ponuda ponuđača: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU X-TRADE DOO JAGODINA, Slovenski put bb, za kupovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica u iznosu od 50.000.000,00 dinara.