ĆUPRIJA- U cilju zaštite od požara Štab za vanredne situacije u Ćupriji, sprovodeći preporuku okužnog Štaba, doneo odluku o kaznim merama. Novčano u visini od 10 hiljada dinara biće kažnjeno fizičko lice, a pravno lice od 300 hiljada do milion dinara, ukoliko se utvrdi da je na gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka, da je pričinjena šteta, poljoprivredno gazdinstvu gubi pravo na podsticajna sredstva u periodu od 3 godine. Spaljivanje biljnih ostataka izaziva nekonstrolisane požare na otvorenom i pričinjava veliku materijalnu štetu.