JAGODINA- Gimnazija „Svetozar Marković“ u Jagodini, ove godine obeležava veliki jubilej, 150 godina postojanja. Škola je počela sa radom kao prva srednja škola u Jagodini pod nazivom „Gimnazijska realka”, 26. novembra 1869. godine. Pored niza aktivnosti kojima će biti obeležen vek i po jagodinske Gimnazije, Svečana akademija biće održana 19. aprila u Kulturnom centru u Jagodini.

Škola od 1961. godine, odlukom Nastavničkog veća, slavi Dan škole 26. marta jer su tog dana 1875. godine doneti posmrtni ostaci Svetozara Markovića iz Trsta u Jagodinu. Na svečanoj sednici Nastavničkog saveta od 19. septembra 1946. godine doneta je odluka da Gimnazija dobije ime „Svetozar Marković“, kako se i danas zove.

U vreme prosvetnog eksperimenta, usmereno obrazovanja od 1977. godine, došlo do formranja novih struka i zanimanja, a u školsku zgradu je useljena i škola Slavka Đurđević sa ekonomskim, pravnim i tekstilnim smerom. Od 6. jula 1990. godine ponovo je ustanovljena Gimnazija sa društveno-jezičkim i prirodno-matematičkim smerom. Škola prati brzi razvoj i potrebe društva u 21. veku i uvodi nove smerove informatički i sportski.