VARŠAVA- U periodu od 6. – 9. aprila u glavnom gradu Poljske u Varšavi  održana je 27. konferencija Evropske psihijatrijske asocijacije. Svoje radove su izložili predstavnici Nacionalne psihijatrijske asocijacije kao i međunarodni predstavnici iz 88 zemalja među kojima je bio i profesor strukovnih studija u VMŠSS Ćuprija dr sci. med. Hristos Aleksopolus. Evropska psihijatrijska asocijacija je glavno udruženje koje zastupa psihijatriju u Evropi. Aktivnosti asocijacije odnose se na interese psihijatara u akademskoj zajednici, istraživanje i praksu u svim fazama razvoja karijere. Pod sloganom “Poboljšanje psihijatrije i zaštite mentalnog zdravlja u Evropi” EPA se takođe  bavi i psihijatrijom i srodnim disciplinama i fokusira se na poboljšanje brige za mentalno obolele, kao i na profesionalni razvoj.

Takođe u Varšavi Evropsko istraživačko udruženje dodelilo je dr sci. med. Hristosu Aleksopulosu nagradu Šopena, kao najpoznatijeg poljaka i najistaknutiji predstavnika poljske kulture, simbola Poljske, za dostignuće iz oblasti neuronauke.Tom prilikom Aleksopulos je izjavio da mu je velika čast što je dobio nagradu iz oblasti njegovog osnovnog interesovanja.

– Nauka i ljudi koji se njom bave su budućnost našeg razvoja. Ulaganje u nauku i straživanje je ulaganje u budućnost čovečanstva. Srbija je na dobrom putu razvoja, i predstavlja veliki potencijal kao zemlja sa velikim brojem naučnika. U nekoliko proteklih godina unapredili smo svoj naučnositraživački potencijal. U prilog tome govori da Srbija u ukupnoj svetskoj produkciji naučnih radova učestvuje sa 0.3 odsto i rangirana je na 47. mestu na listi preko 140 zemalja. Od ukupnog broja ostvarenih rezultata, 88 odsto čine radovi publikovani u međunarodnim ili nacionalnim časopisima sa recenzijom, a u vrhunskim međunarodnim časopisima sa najvećim dvogodišnjim vrednostima impakt faktora, publikovano je 36 odsto od ukupnog broja naučnih radova koji potiču iz Srbije, rekao je Aleksopulos.

Dr sci. med. Hristos Aleksopulos, profesor je strukovnih studija na VMŠSS Ćuprija, predsednik Srpske svemirske agencije i član Međunarodnog udruženja svemirske medicine, autor je i koautor brojnih radova iz oblasti neurologije.