DESPOTOVAC- Povodom informacija koje su je pojavile u medijima JP Resavska pećina uputila je obaveštenje o naplati naknade za korišćenje zaštićenih područja – Resavska pećina i Lisine u kome stoji da neće biti naplate nadoknada u zaštićeno područje.

Vlada Republike Srbije potvrdila je Odluku JP “Resavska pećina” kojom je određena visina naknade za korišćenje pomenutih spomenika prirode.

Cena dnevne nadoknade za SP “Lisine”:
– 100 dinara za punoletne osobe
– 50 dinara za decu od 8-18 godina
– deca predškolskog uzrasta su oslobođena plaćanja nadoknade

Navedena visina nadoknade je po osobi, a sa naplatom će se početi kada se steknu svi tehnički uslovi za to, o čemu će svi potencijalni posetioci blagovremeno biti obavešteni. Stoga, pomenuta nadoknada NEĆE BITI NAPLAĆIVANA ZA VREME OVOGODIŠNjEG PRVOMAJSKOG PRAZNIKA.

Važno je napomenuti da je nadoknada uračunata u cenu ulaznica za Resavsku pećinu i da se sa primenom počelo već od 1. aprila. Preostali deo cene ulaznice čine usluga vodiča i osiguranje koje je obavezno za sve posetioce, te cene ulaznica za punoletne osobe iznose 350 dinara, za decu od 8-18 godina 300 dinara, dok se za decu predškolskog uzrasta plaća isključivo osiguranje u iznosu od 50 dinara. Za ulaz na zaštićeno područje Lisine, plaća se samo nadoknada, ne postoje ulaznice, niti dodatni troškovi.

JP “Resavska pećina” donelo je ovakvu odluku sa ciljem stvaranja što boljih uslova za posetioce u smislu održavanja postojećih staza, rasvete, čistoće, ograda i ostalih infrastrukturnih elemenata na površini koju zaštićena područja obuhvataju.