DESPOTOVAC-  Predsednik opštine Despotovac Nikola Nikolić potpisao je u Beogradu Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti sa resornim ministrom Zoranom Đorđevićem. Ugovorom su opštini Despotovac namenjena sredstva u iznosu od blizu 4,5 miliona dinara.

Reč je uslugma socijalne zaštite iz nadležnosti Opštine koje se finansiraju namenskim transferima iz budžeta Republike Srbije. U tu kategoriju spadaju dnevne usluge u zajednici dnevni boravak, svratište i pomoć u kući, usluga smeštaja u prihvatilište, usluge podrške za samostalan život -osim usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom, usluga ličnog pratioca detetu sa invaliditetom, usluga personalne asistencije punoletnim licima sa invaliditetom, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge- osim savetovanja i obuke hranitelja i usvojitelja i druge usluge socijalne zaštite u skladu sa potrebama i prioritetima, utvrđene Odlukom o pravima i uslugama iz socijalne zaštite donetom od strane jedinice lokalne samouprave.