ĆUPRIJA- Turistička organizacija Ćuprije organizovaće tribinu na temu “Razvoj seoskog turizma” 14. maja u 11 sati u prostorijama Doma omladine Sinđelić u Ćupriji. Reč o jednom od vidova podrške zainteresovanim licima za sverastućoj grani privrede, turizmu.
Tom prilikom, mere za podršku razvoja ruralnom turizmu, kao i mere unapređenja kvaliteta turističke ponude, prezentovaće predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Turističke organizacije Srbije, Lokalne samouprave opštine Ćuprija i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja sa primerom dobre prakse iz regiona.
Tribina je namenjena svim fizičkim i pravnim licima zainteresovanim za unapređenje i razvoj turističkih potencijala i obavljanju turističke delatnosti u najširem mogućem smislu.