ĆUPRIJA- Večeras je u ćuprijskom Muzeju održana tribina “Horeum Margi centar antičkog Pomoravlja” u okviru koje su svoja izlaganja prezentovali Marko Grković, direktor Zavoda za za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, na temu “Virtualna rekonstrukcija antičkog grada Horeum Margi” i Marija Kaličanin -Krstić iz  istog Zavoda na temu “Arheološka istraživanja rimskog grada Horeum Margi 2010/2018. godina”. Tribinu je pratila izložba o rezulatatima arheoloških istraživanja u 2018. godini, kao i projekcija 3D animacije mogućeg izgleda antičkog grada Horeum Margi.

– Izložen je deo predmeta koji su nađeni u arheološkom lokalitetu severositične kule u 2018. godine, revidiran je deo stalne postavke, jer smo prvi put predstavili deo eksponata sa lokaliteta Kafilerija 2013. godine. Reč je srebrnom novcu  koji je pronađen i koji je konzerviran prošel godine. Najatraktivniji segment tribine je svakako 3D animacija mogućeg izgleda Horeum Margia. To je prvi prikazano, rekao je direktor Novak Novaković.

To je osnova za ravoj savremenih prezentacija o samom muzeju, koja može da se koristi za aplikacije za mobilne telefone i virtuelne postavke.