ĆUPRIJA- Učenici Doma ,,Srećno” u Ćupriji priredili su nezaboravno veče na Završnoj priredbi na kojoj su predstavljene nagrađene sekcije tog doma na regionalnim i nacionalnim takmičenjima. Od 103 učenika, čak 66 je nagrađeno na Domijadama. Prosečna ocena uspeha učenika prošle godine bila je 4,51, a na polugoištu ove 4,11. Prisutnima se obratila direktorka Tanja Milojević.

– Pozdravljam vas u ime učenika i svih zaposlenih u Domu učenika srednjih škola “Srećno”. Naš dom spada u manje domove u Republici Srbiji, ali po načinu rada i uslovima koje pruža deci može se svrstati u red boljih, da ne kažem najboljih. Sigurnost, bezbednost, uspešnost i zadovoljstvo naših korisnika su imperativ za sve zaposlene u Domu. Svaki segment našeg rada je detaljno razmotren, osmišljen i realizovan.

Učenje, adaptacija, socijalizacija, kao i organizacija slobodnog vremena su segmenti kojima posvećujemo najveću pažnju.

Uspeh učenika na kraju prvog polugodišta bio je 4,11. Disciplinskih postupaka gotovo da  nije bilo. Uspesi na regionalnim takmičenjima domova omogućili su nam učešće na republičkom nivou, bilo da se radi o sportu ili kulturno-umetničkom stvaralaštvu.

Tamo nas je predstavljalo devetoro učenika od kojih je četvoro osvojilo drugo a troje treće mesto. Svi učenici su nagrađeni ekskurzijom, a dobiće i prigodne poklone kao i nagradne poene koji će im značiti pri upisu naredne godine.

Samo spokojan roditelj poveriće nam svoje najdraže, decu. Zašto? Zato što na pravi način brinemo o njima.

Vaspitači su 24 časa dostuni deci. Sistemom tehničke zaštite obezbeđen je nadzor celokupnog prostora doma.

S ciljem povećanja bezbednosti naš Dom je počeo sa širom primenom domskih kartica, ne samo za korišćenje obroka, već i za ulazak u Dom. Ovaj sistem omogućava isključivo učenicima i radnicima Doma da uz pomoć lične identifikacije nesmetano pristupe Domu, dok svi ostali moraju da najave svoj ulazak zvonom i prođu kontrolu radnika obezbeđenja. Na taj način  omogućen je viši nivo bezbednosti učenika, radnika i imovine, a jasna slika o boravku svih lica u ustanovi otvara mogućnost daljem osavremenjivanju koje nas čeka u narednom periodu.

Veliku pažnju posvećujemo higijeni i estetskom uređenju prostora. Kompletno smo renovirali učionice, a jedna je postala i multimedijalna. Nove stolove i kompjutere dobile su internet sala i biblioteka. Pristup internetu moguć je u celom Domu. Radovima učenika oplemenjen je enterijer našeg doma.

Uslugu ishrane pružamo studentima Visoke medicinske škole. Ishrana je raznovrsna, prilagođena uzrastu i u skladu sa Pravilnikom o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata. Laboratorijske kontrole zdravstvene ispravnosti vrši Zavod za javno zdravlje Ćuprija.  U izradu jelovnika uključeni su, pored kuvara, vaspitači, a i sami učenici.

Dom poseduje elektronski sistem za naručivanje obroka. Naši učenici vrše izbor obroka iz ponude aktuelnog jelovnika pa tokom nedelje konzumiraju obroke koje su sami odabrali. Moramo se pohvaliti da je ovo usluga koju svojim korisnicima pruža veoma mali broj domova u Srbiji, i na tu činjenicu smo veoma ponosni. Kuhinjski blok smo pregradnim zidom odvojili od trpezarijskog dela, čime su se stvorili uslovi da se koristi za druge aktivnosti.

Uspešno smo izvršili postupak resertifikacije, tako da posedujemo dva Sertifikata o usaglašenosti. Prvi reguliše rad po najnovijoj verziji standarda ISO 9001:2015 u oblasti pružanja usluga ishrane, smeštaja i vaspitnog rada za učenike srednjih škola. Drugi Sertifikat odnosi se na pružanje usluga ishrane učenicima usaglašenim sa zahtevima HACCP principa. Na ovaj način Dom na najvišu lestvicu podiže nivo usluga koje pruža svojim korisnicima.

Naš cilj je jače povezivanje sa lokalnom zajednicom. Organizujemo  Dan otvorenih vrata,  filmske večeri i tribine. Ponosni smo na  izložbu radova učenika kreativne sekcije kao i večerašnju priredbu.

Sarađujemo sa svim domovima u Srbiji a i sa svim vaspitno-obrazovnim, kulturnim, sportskim i zdravstvenim ustanovama u gradu.

Posebnu zahvalnost za veoma uspešnu saradnju i nesebičnu pomoć dugujemo Novaku Novakoviću, direktoru muzeja Horeum Margi Ravno, koga pozivam da primi skromni poklon.

Naše aktivnosti možete pratiti na sajtu doma koji je dobio novi izgled i danas ga zvanično predstavljamo javnosti. Naša adresa je www.dus.rs

Dom učenika srednjih škola “Srećno” nastavlja da se razvija i primenjuje najnovije standarde u svim oblastima svoga rada, zaključila je Tanja Milojević.