PARAĆIN- Opština Paraćin i JKP Paraćin, već tradicionalno, organizuju akciju „Paraćin, naše dvorište“, koja se odnosi na veliko čišćenje grada. Akcija čišćenja je počela u ulicama u centru grada i tokom narednih mseci biće obavljena na kompletnoj teritoriji. Reč je o radovima koji obuhvatau košenje, čišćenje, mašinsko pranje i iznošenje kabastog otpada. JKP je pozva građane da učestvuju, da pomognu da grad bude čistiji i lepši, da očiste prostor ispred svoje kuće i lokala. Oni će biti pismeno obaveštavani o datumu radova. Takođe, potrebno je da svoje kabasto smeće iznesu na ivicu trotoara, odakle će ga ekipe odvesti na gradsku deponiju.