JAGODINA- Belica i Lugomir su u svojim koritima u Jagodini i sem problema sa kišnom kanalizacijom, u nekim ulicama je voda na kolovozu, nema drugih problema. Reke su u porastu, ali u koritu ima prostora za viši nivo. Presudna će biti naredna noć kada se očekuju padavine. U selima je u slivu Lugomira napeto, meštani su počeli sa izmeštanjem mehanizacije i stoke, jer reka raste, poplavila je obadive površine u Medojevcu, Kolaru i Glavincima, slično je i u slivu Belice u nebranjenom području.