PARAĆIN- Opštinsko veće u Paraćinu, posle nalaza Budžetske inspekcije, protiv odgovornih lica Tehnološke škole podnelo je krivične prijave zbog sumnje da je nenamenski trošen novac. Ustanovljeno je da je prilikom isplate naknade za prevoz zaposlenima novac zakidan. Isplate porodiljama, uprkos redovnom sevisiranju iz lokalnog budžeta za ove namene, vršene su na nepoznati račun koji ne pripada ni jednoj od porodilja u ovoj školi. Opština je na razne načine dobijala smo pritužbe da ne ispunjava sve obaveze u Tehnološkoj školi na način da ne isplaćuje prevoz radnika na vreme, da ne isplaćuje ažurno naknadu za porodiljsko bolovanje, kao i da te naknade kasne po više meseci. Zaposleni su tvrdili da se radi o propustu u radu opštinskih službi.

-Međutim, uvidom u stanje mi smo utvrdili da je uvek isplaćivan onoliki iznos sredstava koliki je  trebovala Tehnološka škola. Isplaćivali smo onoliko koliko je traženo. Međutim, primedbe su nastavljene i ove godine, Tehnološka škola je bila obuhvaćena proverom budžetske isnpekcije. Ovde imamo spise u kojima se vidi da škola malom broju zaposlenih isplaćuje za prevoz više nego što je obračunato, a većini radnika te iznose umanjuje, dok nekima ne isplaćuje ništa. To je prva ozbiljna nepravilnost. Kako izgleda godinama je svakog meseca radnicima zakidano od 15 do 30 hiljada dinara, tako što su većini naknade umanjivane za 500 do 1.000 dinara, dok nekima nisu ni isplaćivane. U slučaju avgusta 2018.god. sa druge strane direktoru Dejanu Nešiću obračunat je prevoz na 1800 dinara, a isplaćen mu je višestruko veći iznos, kaže predsednik Opštinskog veća i opštine Paraćin, Saša Paunović.

Druga ozbiljna nepravilnost tiče se porodiljskog bolovanja, međutim, uvidom u finansije vidi se da je opština uplatila celokupan iznos.

-Šta se dešavalo? Kada opština uplati novac za porodilje škola uredno obračuna i plati porez, a novac umesto porodiljama bude uplaćen na nepoznati račun koji ne pripada ni jednoj od porodilja, dok je porodiljama objašnjavano da „uplata kasni zbog neažurnosti opštine“. Možemo neformalno u ovom trenutku da zaključimo da je Tehnološka škola godinama manje uplaćivala od zakonskog iznosa za prevoz a umesto na račun porodiljama, škola je novac prebacivala na nepoznat račun, dok su novac porodilje dobijale sa više meseci zakašnjenja, pojašnjava Paunović.

Zbog sumnje da je nenamenski trošen novac protiv odgovornih lica Tehnološke škole u Paraćinu podnesena je krivična prijava.

-Šef računovodstva vrši obračun tih podataka i računa, a i ja nisam znao za to niti mogu da sve pratim, svaki račun i kome se šta uplaćuje, objasnio je Dejan Nešić, direktor Tehnološke škole ne osporavajući nalaz budžetskog inspektora. Nešić je inače aktivan ispred Srpske napredne stranke u ovom gradu i predsednik je Saveta za školstvo SNS u Paraćinu. On je predhodno bio u DS i od 2016. godine je jedini ozbiljni ,,preletač” iz DS u SNS