Slučaj izbora vd direktora Centra za socijali rad u Paraćinu dobija novu dimenziju. Izjava diplomirane pravnice Irene  Petović,  koja radi poslove obrade i pripreme sednica i akata organa Opštine

OPŠTINA PARAĆIN

Uprava za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove

Služba za skupštinske i normativne poslove

Datum: 24.07.2019.godine

 

PREDMET: Izjava

U utorak, 23.jula je od strane predsednika opštine i opštinskog Veća  opštine Paraćin zakazana sednica opštinskog Veća sa početkom u 11.30 časova, jedna od tačaka na dnevnom redu je bio i Predlog Upravnog odbora ustanove Centar za socijalni rad ”Paraćin” u Paraćinu za imenovanje v.d. direktora Centra za socijalni rad ”Paraćin” u Paraćinu. U 11.20 časova sam pozvala Centar da dostave dokumenta. Radnica Centra je donela dokumentaciju tek u 11.40, istu sam primila i posumnjala u ispravnost akta UO Centra da na osnovu čl. 34 st. 2 Statuta Centra za socijalni rad ”Paraćin” u Paraćinu koji glasi: ”Odluka je punovažna ako se za nju izjasni većina prisutnih članova Upravnog odbora (većina članova nakon utvrđenog kvoruma).”, da navedeni akt treba da bude Odluka kojom se daje mišljenje kao i da navedeni akt treba da potpišu svi članovi Upravnog odbora Centra a ne samo predsednik Upravnog odbora jer se odluka donosi većinom glasova prisutnih članova, da u sazivu 50.sednice UO Centra piše u dnevnom redu ”Donošenje odluke o utvrđivanju predloga i davanje mišljenja o kandidatu za imenovanje v.d. direktora Centra za socijalni rad Paraćin, kao i u izvodu iz zapisnika sa 50.sednice UO održane dana 23.07.2019.godine sa početkom u 10.30 časova, koji je takođe potpisan samo od strane predsednika UO Centra za socijalni rad.  O tome sam obavestila predsednika i predložila da se proveri sa Centrom da li oni smatraju da je takva dokumentacija ispravna pošto su ranije već u nekim slučajevima predlozi opštine upućeni nadležnom Ministarstvu odbijani zbog neispravne i neuredne dokumentacije koja je stizala iz Centra za socijalni rad ”Paraćin” u Paraćinu.

Irena Petrović, dipl.prav.

Poslovi obrade i pripreme sednica i akata organa opštine