PARAĆIN- U toku avgusta biće obavljeno preseljenje dva komunalna javna preduzeća iz centra Paraćina u  bivšu Kasarnu. Do objekta, u koji će biti smešteni JP Vodovod i JKP Paraćin, izgrađena je gasovodna mreža, završeni su spoljašni radovi na objektu, u toku su radovi na uvođenju telefonskih linija i interneta. Planirani poslovi biće završeni do početka avgusta i u toku tog meseca biće obavljeno fizičko preseljenje dva preduzeća.