PARAĆIN- Odbornici SO Paraćin danas su usvojili Odluku da će izostajanje odgovora nadležnog Ministarstva za imenovanje direktora ili vd direktora Centra za socijalni rad smatrati ćutanjem administracije i tumačiti kao da je saglasnost na predlog data, ako odgovor Ministarstva ne stigne u roku od 30 dana. Odbornici SNS smatrali su da SO ne može da donosi ovakve odluke, jer to pravno pitanje, ali da nije sporno da SO postavi direktora bez te saglasnosti, jer smatra da je postojalo ćutanje uprave. Predsednik SO Dragan Mitić je u odgovoru istakao da nema druge mogućnosti.

– Nemamo druge mogućnosti kako bi se izbegle fatalne posledice koje proizilaze zbog ćutanja ministra, smatramo da rešenje nije najsrećnije. Međutim, olakšavajuća okolnost je da je ministar izjavio da mi to možemo i treba da uradimo, tako da ćemo se pozvati na ministra ako budu došli da hapse. Jutros je državni sekretar to rekao da to treba tako da uradimo, pa kada neko bude trebao da ide u centar za mučenje u Kraljevu moćiće da se pozove na te izjave, rekao je Mitić.

U nastavku sednice odbornici su razrešili funkcije direktorku Centra za socijalni rad. Kriza sistema socijalne zaštine u Paraćina kulmirala je proteklih mesec i po dana, od kada je Centar bez direktora, što se odrazilo na rad Doma u Izvoru, Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju i Klub penzionera, kao i upravu i zaposlene jer zarade i naknade hraniteljima nisu isplaćene. U tom Centaru godišnje oko 10.500 korisnika dobije neku od usluga socijalne zaštite. Naredna sednica SO zakazana je za 3. septembar