ĆUPRIJA- Ministarstvo za zaštitu životne sredine odobrilo je Ćupriji sredstva i projektanta za izradu tehničke dokumentacije i glavni projekat za sanaciju zatvorenog gradskog smetlišta. Očekuje se da do kraja godine bude raspisan javni poziv za izvođenje radova. Pored toga, narednih dana JKP Ravno 2014. u saradnji sa opštinom Ćuprija očistiće nekoliko divljih deponija i to na Vezorovom Brdu, Mijatovcu i ulici Filipa Višnjića. Na teritoriji Ćuprija registrovano je više od 100 divljih deponija, tendencija je nastajanja novih, iako građevinski šut može besplatno da se odlaže na starom smetlištu na putu prema Despotovcu. Fond za zaštitu životne sredine sa oko 500 hiljada dinara počeće čišćenje divljih deponija, ali ta sredstva su dovoljna tek za troškove čišćenja nekoliko divljih deponija.