JAGODINA- Koalicija raseljenih lica sa Kosova i Metohiji na sednici u Jagodini ocenila odluku CIK tzv. Kosova o nepriznavanju glasova raseljenih lica na izborima kao nastavak genocine politike kosmetskih Albanaca.

– Najoštrije smo osudili odluku CIK tzv. Kosova o nepriznavanju glasova raseljenih lica sa prostora Kosova i Metohije, odnosno da se izbrišu i ne budu deo konačnih rezultata izbora. Ovo je ponovno proterivanje već proteranih Srba sa KIM. Satiranje tragova prognanih Srba i to je cilj Albanaca. Satiranje svakog traga Srba da su živieli na KIM. Sa druge strane, to je urađeno smišljeno kako bi u parlament uveli Fatmira Ljimaja, koji je ubijao i klao srpske majke i civile, o tome je vodio dnevnik. Na osnovu poništenih glasova raseljenih Srba, zločinac je doveden u poziciju da uđe u parlament. Cilj im je bio da ponovo uvedu zločince u parlament, a proteranim Srbima izbrišu svaki trag, izjavio je predsenik te koalicije Miloš Stojković.

Koalicija raseljenih je podržala Srpsku listu i aktivno radila u izbornoj kampanji. Članovi koalicije su glasali za Srpsku listu i ovo je sada za njih ponižavajuće, dodatno progonstvo, jer Albanci žele da potpuno unište i satru bilo kakav trag postojanja Srba na KIM.

-Doneli smo odluku da se obratimo pismom svim ambasadama zemalja EU, gde ćemo ukazati na kršenje naših ljudskih prava, a to je osnovni sistem vrednosti i pricip EU. Pokušaćemo da ukažemo na satiranje i stradanje Srba na KIM i progonstvo. Ovo je nastavak genocidne politike kosmetskih Albanaca. Za nas je nedopustivo da oni koji su nas ubijali i klali uđu sada u parlament na uštrb naših glasova. Ako je to put ka pomirenju, onda pomirenja neće biti. Još jedno proterevanje, gaženje i ponižavanje Srba sa KIM sa ciljem da se uništi svaki trag zločina Albanaca prema Srbima i još gore da se žrtve optuže za sopstvenu smrt, proterujući 300 hiljada Srba uz prećutnu saglasnost međurodne zajednice, rekao je Stojković.