PARAĆIN- Na smotri mehanizacije za zimsko održavanje saobraćajnica JKP Paraćin i JP Paraćin predstavljeno je 14 teških vozila koja su potpuno spremna za intervencije, a pored toga, biće angažovano još 11 privatnih vozila za slučaj potrebe, najavio je direktora JKP Paraćin Danijel Živković. Obezbeđene su dovoljne količine kamene rizle i putarske soli, kao i tečnsot novest koja se koristi na najkritičnijim lokacijama i trotoarima jer ima mogućnost da deluje do -50 stepeni do 15 dana od posipanja. Zmiska sezona traje do 1. marta. Problem nedostatka radne snage biće rešen preraspodelom poslova.