PARAĆIN- Skupština opštine Paraćin uputila je oštar protest zbog diskriminacije Paraćina iz očigledno političkih razloga kad je reč o zapošljavanju u opštinskim službama, javnim ustanovama i preduzećima.

„Upućuje se apel Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije da odobri zapošljavanje u opštinskim službama, javnim ustanovama i preduzećima, a ne samo u predškolskoj ustanovi koja je u sistemu obrazovanja i vaspitanja.
Odbornici traže sastanak sa nadležnim ministrom kako bi ga upoznali sa alarmantnom situacijom u funkcionisanju javnih službi i preduzeća koja je posledica diskriminatorskih odnosa nadležnih državnih organa. Skupština opštine traži od predsednika opštine Paraćin pokretanje postupka pred Ustavnim sudom“ navodi se u zaključku.

Inače, u lokalnoj administraciji u Paraćinu u ovom trenutku radi radi blizu 200 radnika manje nego što je zakonskim propisima predviđeno, što u velikoj meri ugrožava normalan rad.