PARAĆIN- Skupština opštine Paraćin je na poslednoj sednici donela je Zaključak da se podnese prijava Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Vladi Republike Srbije protiv nezakonitog postupanja generalnog direktora JVP Srbijavode, Gorana Puzovića zbog funkcionerske kampanje i korišćenja resursa javnog preduzeća u političke svrhe u skladu sa izmenama  Zakona o javnim preduzećima koje su usvojene decembra 2019. godine u okviru dijaloga vlasti i opozicije uz posredovanje Evropske unije, i čija je namera bila sprečavanje korišćenja resursa javnih preduzeća za vođenje političke kampanje  (član 49 tačka 4 i član 78 tačka 5a Službeni glasnik RS, br.15/2016 i 88/2019),stoji u saopštenju.

-Generalni direktor JVP Srbijavode  Goran Puzović je 12.februara  prilikom obilaska sela Svojnovo i Trešnjevica koja se nalaze na teritoriji opštine Paraćin u svojstvu generalnog direktora javnog preduzeća nastupio u okviru promocije političke stranke zajedno sa licima koja su poznati aktivisti političke stranke i na njihov poziv. Tom prilikom Goran Puzović javno se obratio kao direktor javnog preduzeća JVP ”Srbijavode” i na taj način zloupotrebio javni resurs – funkciju direktora javnog preduzeća, pri čemu je u svrhu promocije političke stranke najavljivao buduće aktivnosti ovog javnog preduzeća, čime je ponovo prekršio zakon i čime su se stekli zakonski uslovi za razrešenje direktora pre isteka perioda na koji je imenovan a shodno članu 49. tačka 4. Zakna o javnim preduzećima. Ukratko, direktor javnog preduzeća u službi funkcije koju obavlja je, u organizaciji i u saradnji sa lokalnim aktivistima i funkcionerima političke stranke, dobro poznatim javnosti opštine Paraćin i meštanima sela koje je obišao, vodio kampanju na terenu pri čemu je u ime i za račun te političke organizacije obećavao stvari koje inače spadaju u nadležnost preduzeća na čijem je čelu, s jedne strane, a s druge strane davao  obećanja za poslove  koje nikako ne može da radi, jer nisu u nadležnosti JP Srbijavode (npr. rešavanje pitanja skele na reci Moravi), navodi se u saopštenju Opštine Paraćin.

Za odbornike Skupštine opštine Paraćin ovo je test da se ustanovi da li Vlada Republike Srbije i uopšte država Srbija sa svojim institucijama bila ozbiljna prilikom donošenja izmena Zakona o javnim preduzećima  decembra 2019.godine koje se odnose na sprečavanje korišćenja resursa javnih preduzeća za vođenje političke kampanje, ili je ovo bila samo kampanja da se u javnosti stvori utisak da postoji namera da se ovaj zakon do čijeg usvajanja je došlo uz posredovanje Evropske unije poštuje, zaključuje se u saopštenju Odseka za informisanje SO Paraćin