ĆUPRIJA- U skladu sa odlukom o proglašenju  vanrednog stanja na teritoriji Srbije Štab za vanredne situacije opštine Ćuprija danas je održao sednicu i doneo odluku da Opštinska uprava svede rad na minimum, a gotovo celokupna aktivnost se svodi na pomoć najugroženijima u vreme vanrednog stanja. U tu svrhu u opštini se otvara kol centar na čije će telefone moći da se jave svi kojima je potrebna pomoć. Angažovan je veliki broj volontera koji će, pre svega, najstarijim sugrađanima pomoći da dođu do neophodnih lekova i životnih namirnica.

Radno  vreme kol centra od 8 do 20 časova,a telefoni su 8476-538 i 8150-908

Funkcionisanje ustanova lokalne samouprave redukuje na rad najneophodnijih službi, pa se do daljeg prekida rad u  Ustanovi kulture,Muzeju „Horeum Margi-Ravno“, SRC „Ada“ i Turističkoj organizaciji. Gradska biblioteka radiće normalno. Rad ugostiteljskih ustanova se ograničava na vreme od od 8 do 18 časova,a preporuka štaba je da ovi objekti do okončanja vanrednog stanja prekinu rad. Prekida se rad u svim sportskim objektima i dečijim igraonicama. Gradski i prigradski prevoz se reducira na prethodni nivo.