PARAĆIN- Paketi hrane danas podeljeni starijim licima od 65 godina u stanju socijalne potrebe u Šaludovcu, Lešju i MZ Gloždak u Paraćinu.

-I danas smo nastavili, kao i predhonih dana, sa podelom paketa hrane za starije od 65 godina u saradnji sa SO Paraćin i Službom za podršku. Nastavljamo sa podelom paketa. Ovo je prvi krug, u drugom će biti obuhvaćeni i ostali ugroženi građani, u stanju socijalne potrebe. Stručni tim Centra za socijalni rad obrađuje zahteve i određuje kome je pomoć potrebna, kaže direktorka Centra za socijalni rad Slavica Ristić.