NUNS: Prijava REM-u protiv Televizije Pink zbog promocije nadrilekarstva

BEOGRAD-Nezavisno udruženje novinara Srbije podneće prijavu protiv Televizije Pink zbog grubog nepoštovanja odredbi Zakona o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

Ova televizija sa nacionalnom frekvencijom emitovala je priloge u kojima vlasnik Željko Mitrović promoviše nadrilekarstvo, odnosno alternativne vrste lekova i terapija koje nisu zvanično prihvaćene u Republici Srbiji, niti registrovane u Agenciji za lekove i medicinska sredstva RS.

Mitrović u spornim prilozima tvrdi da je pronašao lek za bolest Kovid-19, ponašajući se kao lekar i zdravstveni radnik, i time širi lažnu nadu i obmanjuje građane, najpre obolele od Kovida-19 i članove njihovih porodica, a istovremeno, svakodnevnim nametanjem potpuno nepotvrđenog i neproverenog lečenja, stvara zaključak u javnosti da medicinska nauka i medicinski radnici u Srbiji i svetu pogrešno leče obolele od novog korona virusa.

NUNS zahteva da REM u skladu Zakonom o elektronskim medijima ispita i istraži sve informacije iz naše prijave i postupi u skladu sa svojim nadležnostima i izrekne odgovarajuće mere.

Podsećamo i da Zakon predviđa da REM pred nadležnim sudom ili drugim državnim organom pokreće postupak protiv pružaoca medijske usluge ili odgovornog lica, ako njegovo činjenje ili nečinjenje ima obeležja dela kažnjivog prema zakonu, a u ovom slučaju radi se o nadrilekarstvu, koje je Krivičnim zakonikom RS zabranjeno i kažnjivo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *