Tretiranje će se obaviti u utorak 11.08.2020. u vremenu od 19 do 22h, sa kopna i vazduha u rejonu Jagodine i seoskih mesnih zajednica u priobalju Velike Morave.

Tretman će se obaviti preparatom AQUA – KOTHRINE EW 25 i DELTASECT. Upozoravaju se pčelari da u navedenom periodu preduzmu potrebne mere za zaštitu pčela.

UPUTSTVO PČELARIMA:

Ako pčele nije moguće izmestiti iz zone tretmana neophodno je preduzeti sledeće mere:

             noć pre tretmana pčele treba zatvoriti

             ventuse na košnicama ostaviti otvorene

             ispod poklopne daske u hranilice sipati čistu pijaću vodu

             poletište suziti rešetkom da bi se sprečilo izletanje pčela

             ako su visoke vrućine košnice hladiti vodom

             ujutru nakon tretmana poletne daske oprati čistom vodom.

Tretman suzbijanja komaraca izvodi Zavod za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju ”Visan” DOO, Zemun.