PARAĆIN- Nabavkom velikog rezervoara rešen je problem dovoljne količine kiseonika u Opštoj bolnici u Paraćinu. Do sada su zaposleni dežurali i menjali boce na dva sata, dok sada to čine zamenom velikih rezervoara na 22 sata. Inače, ta bolnica je opremljena dodatno sa 12 kliničkih i jednim transportnim respiratorom, mobilnim i stacionarnim rendgenom, pet monitora, pet infuzijskih pumpi, kiseoničkim maskama.