SVILAJNAC- Na 6. sednici SO Svilajnac, kojoj je prisustvovalo 42 odbornika, usvojeno je svih  22. tački Dnevnog reda. Usvojen je predlog Odluke o 4. rebalansu budžeta opštine Svilajnac za 2020. godinu, zatim predlozi o jednokratnoj pomoći za svako dete rođeno u 2021. godini po 20.000 dinara, za treće dete 30.000 dinara, a predviđena su sredstva i za 5 vantelesnih oplodnji u iznosu do 500.000 dinara. Studenti koji imaju prosek ocena iznad 9 i naredne godine dobiće po 70.000 dinara. Kao podsticaj preduzetništvu opština će finasirati kamatu na iznos kredita do 500.000 dinara za 50 preduzetnika na period od 12 meseci. Većinom glasova usvojen je predlog programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike. Usvojeni su predlozi i odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća STC Prirodnjački centar „Svilajnac“ i data je saglasnost na program poslovanja KJP“Morava“ i program rada Centra za socijalni rad. Rasprava je trajala više sati. Polemika se vodila oko TE Morava i zagađenja okoline, a odbornici opozicije imali su primedbe na poslovanje KJP „Morava“ dok su različita mišljenja bila i oko rada Prirodnjačkog centra Srbije.